نشست مجازی کانون بسیج اساتید دانشگاه های شهرستان نقده

س, 08/04/1400 - 09:26

نشست مجازی کانون بسیج اساتید دانشگاه های شهرستان نقده

نشست مجازی کانون بسیج اساتید دانشگاه های شهرستان نقده با موضوع وحدت کشورهای اسلامی منطقه و خنثی نمودن توطئه دشمنان.