نشست هم اندیشی با موضوع: راهکارهای انتقال ارزشها(انقلابی-دینی)به نسل جوان

ی, 11/17/1400 - 18:40

نشست هم اندیشی با موضوع: راهکارهای انتقال ارزشها(انقلابی-دینی)به نسل جوان

نشست هم اندیشی با موضوع راهکارهای انتقال ارزشها(انقلابی -دینی)به نسل جوان به همت کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی با مشارکت امور زنان و خانواده دانشگاه