همایش بزرگ گرامیداشت شهادت دکتر چمران و روز بسیج اساتید

د, 03/30/1401 - 09:57

همایش بزرگ گرامیداشت شهادت دکتر چمران و روز بسیج اساتید

همایش بزرگ گرامیداشت سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران و روز بسیج اساتید.