سلسله نشست های روایت زن ایرانی با موضوع جریان شناسی زن و خانواده

س, 11/18/1401 - 22:01

سلسله نشست های روایت زن ایرانی با موضوع جریان شناسی زن و خانواده

 بسیج اساتید استان آذربایجان غربی با مشارکت سازمان بسیج جامعه زنان برگزار می نماید:

سلسله نشست های روایت زن ایرانی با موضوع جریان شناسی زن و خانواده

سخنران:خانم معصومه عارفی فعال حوزه زن و خانواده

زمان:  روز چهارشنبه ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۰ صبح

مکان: پردیس شهر دانشگاه ارومیه
دفتر بسیج اساتید استان آذربایجان غربی