کانون ها

نشست صمیمانه شورای مرکزی کانون بسیج اساتید دانشگاه ارومیه با حضور حجت الاسلام والمسلمین کیومرزی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در دانشگاه ارومیه برگزار شد
مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی روز یکشنبه مورخه ۹۷/۱۰/۰۹ به همت بسیج اساتید استان آذربایجان غربی و با حضور مهندس ضرغامی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه برگزار گردید
مصاحبه دکتر محمد حسن جوادی مسئول بسیج اساتید استان آذربایجان غربی در خصوص یادآوری و بازخوانی حماسه ۹ دی
جلسه هیأت اندیشه ورز اساتید بسیجی خواهر دانشگاه های ارومیه روز پنج شنبه مورخه ۹۷/۱۰/۰۶ در محل اتاق جلسات دفتر بسیج اساتید استان و با حضور اعضای هیات علمی بسیجی دانشگاه های ارومیه برگزار گردید.

معاونت ها

نشست صمیمانه شورای مرکزی کانون بسیج اساتید دانشگاه ارومیه با حضور حجت الاسلام والمسلمین کیومرزی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در دانشگاه ارومیه برگزار شد
مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی روز یکشنبه مورخه ۹۷/۱۰/۰۹ به همت بسیج اساتید استان آذربایجان غربی و با حضور مهندس ضرغامی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه برگزار گردید
مصاحبه دکتر محمد حسن جوادی مسئول بسیج اساتید استان آذربایجان غربی در خصوص یادآوری و بازخوانی حماسه ۹ دی
نشست صمیمانه شورای مرکزی کانون بسیج اساتید دانشگاه ارومیه با حضور حجت الاسلام والمسلمین کیومرزی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در دانشگاه ارومیه برگزار شد
مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی روز یکشنبه مورخه ۹۷/۱۰/۰۹ به همت بسیج اساتید استان آذربایجان غربی و با حضور مهندس ضرغامی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه برگزار گردید
مصاحبه دکتر محمد حسن جوادی مسئول بسیج اساتید استان آذربایجان غربی در خصوص یادآوری و بازخوانی حماسه ۹ دی
نشست صمیمانه شورای مرکزی کانون بسیج اساتید دانشگاه ارومیه با حضور حجت الاسلام والمسلمین کیومرزی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در دانشگاه ارومیه برگزار شد
مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی روز یکشنبه مورخه ۹۷/۱۰/۰۹ به همت بسیج اساتید استان آذربایجان غربی و با حضور مهندس ضرغامی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه برگزار گردید
مصاحبه دکتر محمد حسن جوادی مسئول بسیج اساتید استان آذربایجان غربی در خصوص یادآوری و بازخوانی حماسه ۹ دی
نشست صمیمانه شورای مرکزی کانون بسیج اساتید دانشگاه ارومیه با حضور حجت الاسلام والمسلمین کیومرزی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در دانشگاه ارومیه برگزار شد
مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی روز یکشنبه مورخه ۹۷/۱۰/۰۹ به همت بسیج اساتید استان آذربایجان غربی و با حضور مهندس ضرغامی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه برگزار گردید
مصاحبه دکتر محمد حسن جوادی مسئول بسیج اساتید استان آذربایجان غربی در خصوص یادآوری و بازخوانی حماسه ۹ دی
نشست صمیمانه شورای مرکزی کانون بسیج اساتید دانشگاه ارومیه با حضور حجت الاسلام والمسلمین کیومرزی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در دانشگاه ارومیه برگزار شد
مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی روز یکشنبه مورخه ۹۷/۱۰/۰۹ به همت بسیج اساتید استان آذربایجان غربی و با حضور مهندس ضرغامی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه برگزار گردید
مصاحبه دکتر محمد حسن جوادی مسئول بسیج اساتید استان آذربایجان غربی در خصوص یادآوری و بازخوانی حماسه ۹ دی

اخبار سازمان