بسیج اساتید استان آذربایجان غربی برگزار می کند:

س, 07/26/1401 - 08:27

بسیج اساتید استان آذربایجان غربی برگزار می کند:

نشست بصیرتی و روشنگری با موضوع تبیین تحولات اخیر کشور و منطقه.